loader image

Privacyverklaring

Nemdes Reclamemakers, gevestigd aan Julianastraat 140, 9601 LT Hoogezand, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring AVG mei 2018.

Contactgegevens:
Nemdes Reclamemakers | Julianastraat 140 | 9601 LT Hoogezand | +31655724320 | info@nemdes.nl

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Nemdes Reclamemakers verwerkt alleen persoonsgegevens voor onze klantenadministratie en
facturering. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
Uitsluitend de volgende gegevens zullen worden opgeslagen:
Naam, (vestigings)adres, postcode, plaats, telefoonnummer(s) en mailadres(sen).

Verder nog de gegevens die u ons verstrekt:
KVK-, BTW nummer en eventueel een rekeningnummer.
Al deze gegevens staan op beveiligde systemen, voorzien van een dubbele inlog en
gegevensversleuteling. Snelstart administratieprogramma gebruiken wij in de Cloud.
Ook Snelstart zelf draagt zorg voor de meest optimale beveiliging mogelijk.

Gegevens en beeldmateriaal die wij voor u verwerken:
Nemdes Reclamemakers verwerkt alleen door u aangeleverd beeldmateriaal en gegevens binnen uw
eigen opdracht(en), dit kan zijn op elke vorm van drukwerk tot (auto)belettering.
Al deze gegevens en ontwerpen worden bij ons op een zo goed mogelijk veilige server bewaard.

Website
Via onze website kunt u op 2 manieren met ons in contact komen, via een mailknop opent u uw eigen mailprogramma
of via een contactformulier kunt u een bericht verzenden. Hoewel wij gebruik maken
van een beveiligde website met certificaat is alles in theorie te kraken. U dient zelf een afweging te
maken welke gegevens u hier vermeld. De enige gegevens die gevraagd worden zijn de gegevens
waarvoor contactformulier is bedoeld, het verkrijgen van contactmoment of een terugbel verzoek.
De website (Nemdes.nl) maakt geen gebruik van social media plugins. Cookies zijn functioneel en
minimaal. Wij zullen ten alle tijden vragen of uw project gebruikt mag worden voor een uiting op social
media in het algemeen. Wanneer dit niet (meer) wenselijk is verwijderen wij het op uw aangeven.

Bestellingen:
Bij orders die al dan niet rechtstreeks geleverd worden zullen uw adresgegevens worden verstrekt aan
de leverancier of de bezorgdienst.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nemdes Reclamemakers en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@nemdes.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaartermijnen:
Nemdes Reclamemakers bewaard de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen:
Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:
– het uitvoeren van een wettelijke plicht;
– het uitvoeren van een overeenkomst;
– het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Nemdes Reclamemakers: het verwerken,
produceren en verzenden van jouw order(s).

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken
dan kun je contact met ons opnemen.

WhatsApp chat